มะเร็งสมอง

มะเร็งสมอง (Brain Cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งสมองคืออะไร?

มะเร็งสมอง (Brain Cancer) คือ การเจริญเติบโตของเซลล์ในสมองซึ่งก่อตัวเป็นก้อนเนื้อที่เรียกว่า เนื้องอก เนื้องอกในสมองที่เป็นมะเร็งเจริญเติบโตได้เร็วมาก มะเร็งสมองขัดขวางกลไกการทำงานของร่างกาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งสมองนั้นเป็นความผิดปกติที่ร้ายแรง

Brain Cancer

กำลังโหลด

อาการมะเร็งสมอง

อาการของมะเร็งสมองนั้นขึ้นกับขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก

อาการทั่วไปของมะเร็งสมองได้แก่

 • ปวดศีรษะ (ปวดมากในตอนเช้า)
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน
 • ขาดความสมดุล
 • เดินลำบาก
 • ความจำแย่ลง
 • กระบวนการคิดทำได้ยาก
 • พูดลำบาก
 • การมองเห็นมีปัญหา
 • บุคลิกภาพเปลี่ยนไป
 • การเคลื่อนไหวของตาผิดปกติ
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเป็นลมหมดสติ
 • ง่วงนอน
 • รู้สึกชาที่แขนและขา
 • อาการชัก

โรคบางอย่างมีอาการคล้ายคลึงกับอาการมะเร็งสมอง แต่ไม่ใช่มะเร็งสมอง โปรดไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเมื่อมีอาการเหล่านี้

มะเร็งสมองเกิดจากอะไร และอะไรคือปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งสมอง

มะเร็งสมองนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสมอง ได้แก่ การได้รับรังสีไอออไนซ์ในปริมาณสูง และมีประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งสมอง

มะเร็งในส่วนอื่นของร่างกายก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย มะเร็งที่มักที่มักจะลุกลามไปยังสมองได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาของมะเร็งสมอง

กำลังโหลด
 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • การสูบบุหรี่เป็นเวลานาน
 • การสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี
 • ทำงานกับสารก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น ตะกั่ว พลาสติก ยาง ปิโตรเลียม และสิ่งทอบางชนิด
 • การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr หรือ Mononucleosis

มะเร็งสมองมีกี่ระยะ และกี่ประเภท

มะเร็งสมองมีกี่ระยะ มะเร็งนั้นตั้งชื่อตามจุดเริ่มต้นในร่างกายของผู้ป่วย มะเร็งสมองเริ่มต้นในสมองของ บางครั้งเรียกว่ามะเร็งสมองขั้นต้น นอกจากนี้หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้วแพร่กระจายไปยังสมอง เรียกว่ามะเร็งสมองระยะแพร่กระจาย เนื้องอกมะเร็งในสมองมักเป็นแบบแพร่กระจาย ไม่ได้เกิดจากมะเร็งสมองขั้นต้น

นอกจากนี้ยังมีประเภท และระดับของเนื้องอกในสมอง ประเภทของเนื้องอกขึ้นอยู่กับตำแหน่งมะเร็งในสมองของผู้ป่วย และระดับจะบ่งบอกว่าเนื้องอกเติบโตเร็วเพียงใด มีตั้งแต่ระดับ 1-4 (ช้า – เร็วที่สุด)

เนื้องอกในสมองมีมากกว่า 120 ประเภท อย่างไรก็ตามยังไม่มีการตั้งชื่อแยกชนิดของมะเร็งสมอง และแพทย์อาจจะใช้ชื่อเรียกมะเร็งสมองแต่ละชนิดแตกต่างกันไป

วิธีรักษามะเร็งสมอง

วิธีรักษามะเร็งสมองมีหลายวิธี การรักษามะเร็งสมองขั้นต้นนั้นแตกต่างจากการรักษาเนื้องอกในสมองระยะแพร่กระจาย การรักษามะเร็งระยะแพร่กระจายจะเน้นที่บริเวณมะเร็งเดิมมากขึ้น

ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และตำแหน่งของเนื้องอกในสมองของผู้ป่วย รวมถึงอายุและสุขภาพโดยทั่วไป วิธีการรักษาได้แก่

การผ่าตัด

การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาโดยทั่วไปของมะเร็งสมอง บางครั้งเป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกบางส่วนออกจากสมอง ในบางครั้งเนื้องอกจะอยู่ในบริเวณที่บอบบาง หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ในสมองทำให้ไม่สามารถผ่าตัดออกได้

เคมีบำบัด และรังสีบำบัด

ผู้ป่วยอาจได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งในสมอง และทำให้เนื้องอกหดตัว อาจเป็นยาชนิดรับประทานหรือให้ผ่านหลอดเลือดดำ 

รังสีบำบัดใช้เพื่อทำลายเนื้อเยื่อ เนื้องอก หรือเซลล์มะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ ทำโดยใช้รังสี เช่น รังสีเอกซ์ ผู้ป่วยอาจจะทำเคมีบำบัดหลังการฉายรังสี หรือทำไปพร้อมๆ กัน

ยาชีวภาพ

แพทย์จะสั่งจ่ายยาชีวภาพ เพื่อกระตุ้นสั่งการ หรือฟื้นฟูการป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายต่อเนื้องอกของเนื้องอก เช่น ยา Bevacizumab ที่มีฤทธิ์หยุดการเติบโตของหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้องอก

ยารักษาอื่นๆ

แพทย์อาจให้ยาอื่นๆ ในการบรรเทาอาการ ผลข้างเคียง และรักษามะเร็งสมอง

การทดลองทางคลินิก

หากเป็นมะเร็งสมองระยะลุกลามที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา แพทย์อาจใช้วิธีการรักษาและใช้ยาในการทดลองทางคลินิก ที่เป็นการรักษาที่อยู่ระหว่างการวิจัย

การฟื้นฟูสมอง

ผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่านการฟื้นฟู หากมะเร็งสมองสร้างความเสียหายในสมอง โดยส่งผลต่อความสามารถในการพูดคุยเดิน หรือการดำเนินชีวิตปกติอื่น ๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่ การบำบัดทางกายภาพ กิจกรรมบำบัด และการบำบัดอื่น ๆ ที่เสริมสร้างการเรียนรู้

การรักษาทางเลือก

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการใช้วิธีการรักษาทางเลือกในการรักษามะเร็งสมองนั้นมีค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยผสมผสานการบำบัดทางเลือก หรือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ร่วมกับการรักษาแบบเดิม เช่น อาจแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เสริมวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อทดแทนสารอาหารที่สูญเสียไปจากการรักษามะเร็งของคุณ อาจจะมีวิธีการฝังเข็ม หรือการรับประทานสมุนไพรด้วย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้การรักรักษาทางเลือก


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply