มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) : อาการ ประเภท การรักษา

มะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ อาการคล้ายกับเนื้องอกหรือเนื้อเยื่อเจริญผิดปกติก่อตัวเป็นกระดูก เนื้องอกอาจเป็นมะเร็งที่มีการขยายของก้อนเนื้อหรือกระดูกอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ฃ

มะเร็งกระดูก (Bone Cancer)

กำลังโหลด

อาการของโรคมะเร็งกระดูก

อาการของโรคมะเร็งกระดูกคือ

 • อาการปวดและบวมในกระดูกที่เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต
 • โครงสร้างกระดูกมีการเปลี่ยนแปลง
 • ร่างกายอ่อนล้า

อาการที่พบได้น้อย ได้แก่ 

 • กระดูกหักง่าย
 • น้ำหนักลด

สาเหตุของโรคมะเร็งกระดูก

สาเหตุของโรคมะเร็งกระดูกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งกระดูกได้คือ:

รังสีบำบัด

การบำบัดด้วยรังสีซึ่งฆ่าเซลล์มะเร็งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งกระดูกได้ แต่อย่างไรก็ตาม osteosarcoma อาจก่อตัวขึ้นในบางคนที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การใช้รังสีในปริมาณสูงอาจเป็นปัจจัยในการพัฒนาการเกิดมะเร็งกระดูกได้

การเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ

เนื่องจากเซลล์ที่ดียังคงแบ่งตัวอย่างต่อเนื่อง และแทนที่เซลล์เก่าที่ผลัดออก หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ เซลล์เหล่านี้ก็จะหมดอายุไป  อย่างไรก็ตามเซลล์ที่ผิดปกติยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไป เซลล์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นเนื้อเยื่อและกลายเป็นเนื้องอกในที่สุด

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งกระดูก?

 • มีคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระดูก
 • เคยได้รับการรักษาด้วยฉายรังสี
 • ป่วยเป็นโรคพาเก็ท(Paget’s disease) ซึ่งโรคนี้ส่งผลให้มวลกระดูกถูกทำลาย 

ประเภทของมะเร็งกระดูก

ประเภทของโรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็น

 • ชนิดปฐมภูมิ เกิดจากเซลล์กระดูกโดยตรงพบได้น้อยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดากระดูกทั้งหมด เพราะเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นโดยตรงในกระดูกหรือเนื้อเยื่อรอบ ๆ เช่นกระดูกอ่อน
 • ชนิดทุติยภูมิ เกิดจากโรคมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆแล้วแพร่กระจายมายังกระดูก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกเชิงกราน กระดูกสันหลังและกระดูกโคนขา โรคมะเร็งกระดูกส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายมาจากตำแหน่งอื่นหรือเนื้อเยื่ออื่น เช่นต่อมไทรอยด์ ต่อมลูกหมาก หรืออาจเรียกว่าโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายมาทีกระดูก

มะเร็งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายของคุณไปยังกระดูกของคุณ เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อมะเร็งประเภททั่วไปของมะเร็งกระดูกหลัก ได้แก่ :

กำลังโหลด

Osteosarcoma (Osteogenic Sarcoma)

Osteosarcoma, หรือ osteogenic sarcoma สามารถพบในเด็กและวัยรุ่น แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ใหญ่ มักมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่กระดูกในแขนและขา Osteosarcoma อาจเริ่มในสะโพก ไหล่หรือตำแหน่งอื่น ๆ ส่งผลต่อเนื้อเยื่อแข็งที่ชั้นนอกของกระดูกของผู้ป่วย

Ewing’s Sarcoma

Ewing’s sarcoma เป็นมะเร็งกระดูกชนิดที่หายาก ที่มีเซลล์มะเร็งเกิดบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนรอบ ๆ กระดูก 

Chondrosarcoma

อาจเกิดขึ้นในกระดูกเชิงกรานบริเวณต้นขาและไหล่ของผู้สูงอายุ เซลล์มะเร็งมักก่อตัวในเนื้อเยื่อ subchondral ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ยึดระหว่างกระดูกของผู้ป่วย และเป็นมะเร็งชนิดปฐมภูมิที่พบมากที่สุดอันดับสองของโรคมะเร็งกระดูก

Multiple Myeloma (MM)

Multiple myeloma เป็นมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุด มันเกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งเติบโตในไขกระดูกและก่อให้เกิดเนื้องอกในกระดูกต่างๆ MM มักจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูก

แพทย์จัดประเภทมะเร็งกระดูกหลักในระยะ ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายว่ามะเร็งอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรและมีผลกระทบต่อส่วนอื่นของร่างกายมากน้อยเพียงใด

 • มะเร็งกระดูกระยะที่ 1 ยังไม่ได้แพร่กระจายไปยังกระดูกบริเวณอื่น ๆ 
 • มะเร็งกระดูกระยะที่ 2 ยังไม่แพร่กระจาย แต่อาจแพร่กระจายได้ทำให้เป็นภัยคุกคามต่อเนื้อเยื่ออื่น
 • มะเร็งกระดูกระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นอาจจะหนึ่งที่หรือมากกว่า
 • มะเร็งกระดูกระยะที่ 4 ถือเป็นระยะสุดท้ายมีการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อรอบ ๆ กระดูกและไปยังอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือสมอง

แพทย์อาจใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อกำหนดระยะของโรคมะเร็งในกระดูก

 • ตรวจชิ้นเนื้อซึ่งวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • การสแกนกระดูกซึ่งตรวจสอบสภาพของกระดูก
 • ตรวจเลือด
 • การทดสอบภาพซึ่งรวมถึงรังสีเอกซ์ สแกน MRI และ CT สแกน เพื่อดูมุมมองเชิงลึกของโครงสร้างกระดูก

การรักษาโรคมะเร็งกระดูก

รังสีบำบัด

แพทย์อาจแนะนำการรักษาด้วยรังสีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

การให้ยา

ยาที่รักษาโรคมะเร็งกระดูกรวมถึง

 • ยาเคมีบำบัด  myeloma
 • ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาการอักเสบ
 • bisphosphonates ช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกและปกป้องโครงสร้างกระดูก
 • ยาต้านหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การบำบัดทางเลือก

แพทย์อาจเพิ่มการรักษาทางเลือกที่รวมถึงการรักษาด้วยสมุนไพรในแผนการรักษาของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการรักษาแบบนี้จะต้องรักษาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากการรักษาทางเลือกบางอย่างอาจรบกวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี

การผ่าตัด

แพทย์อาจทำการผ่าตัดเนื้องอกหรือเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบ ในการหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งอย่างรวดเร็ว สำหรับความเสียหายของกระดูกอย่างกว้างขวางในแขนหรือขาอาจจำเป็นต้องมีการตัดแขนหรือขาทิ้งไป

การรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้: 

 • ระยะของโรคมะเร็ง
 • อายุของผู้ป่วย
 • สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย
 • ขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก

แนวโน้มระยะยาวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

อัตราการรอดชีวิตหลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกประมาณห้าปีสำหรับโรคมะเร็งกระดูกขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระยะของโรคมะเร็งที่เป็น


นี่คือที่มาของแหล่งบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply