โรคแอนแทรกซ์

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis พบทั่วไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะในดินที่มี ซากสัตว์ที่ตายด้วยโรคแอนแทรกซ์ทําให้เชื้อแพร่ได้ทางฝุ่น น้ํา และวัสดุจากพืช สัตว์เช่น ขน กระดูก หนัง และอาหารสัตว์โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์กินหญ้า สัตว์แต่ละชนิดมีความไวใน การเกิดโรคต่างกัน เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ติดโรคได้ง่ายที่สุด คนติดโรคได้ง่าย โดยมักเกิดจาก การระบาดของโรคในสัตว์ก่อน ส่วนใหญ่ติดทางผิวหนังโดยการสัมผัสสัตว์ป่วย หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ สัตว์ที่ได้มาจากสัตว์ป่วย เช่น ขนสัตว์หนัง กระดูก เนื้อสัตว์ เป็นต้น

อาการโรคแอนแทรกซ์

อาการของโรคแอนแทรกซ์ขึ้นอยู่กับการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน

กำลังโหลด

การสัมผัสทางผิวหนัง

โรคแอนแทรกซ์ที่ผิวหนัง เกิดเมื่อผิวหนังสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ ผิวหนังมักจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยและมีอาการคันมากขึ้น คล้ายกับแมลงกัด

อาการเจ็บจะเกิดเป็นตุ่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะกลายเป็นแผลที่ผิวหนังโดยมีจุดสีดำ โดยปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด

โดยทั่วไปอาการจะเกิดขึ้นภายใน 1-5 วันหลังการสัมผัส

การสูดดม

ผู้ที่สูดดมโรคแอนแทรกซ์มักจะมีอาการภายใน 1 สัปดาห์ แต่อาการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ภายใน 2 วันหลังจากสัมผัส และนานถึง 45 วันหลังการสัมผัส

อาการของโรคแอนแทรกซ์จากการหายใจเข้าไป ได้แก่ 

การกลืนเข้าไป

อาการของโรคแอนแทรกซ์ในระบบทางเดินอาหารมักเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับสาร

กำลังโหลด

อาการของการกลืนกินเชื้อแอนแทรกซ์ ได้แก่

สาเหตุของโรคแอนแทรกซ์

เราสามารถรับโรคแอนแทรกซ์ผ่านการสัมผัสทางอ้อม หรือโดยตรง จากการสัมผัส สูดดมหรือกินสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์ เมื่อสปอร์ของโรคแอนแทรกซ์เข้าไปในร่างกาย และถูกกระตุ้น แบคทีเรียจะเพิ่มจำนวนแพร่กระจาย และผลิตสารพิษไปทั่วร่างกาย

เราสามารถสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ผ่านสัตว์ หรืออาวุธชีวภาพ

สัตว์

เราสามารถสัมผัสแอนแทรกซ์ผ่านสัตว์ได้ดังนี้

  • การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือสัตว์ป่าที่ติดเชื้อ
  • การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น ขนสัตว์ หรือหนังสัตว์
  • การสูดดมสปอร์โดยทั่วไปในระหว่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปนเปื้อนแอนแทรกซ์
  • การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกจากสัตว์ที่ติดเชื้อ

อาวุธชีวภาพ

แอนแทรกซ์สามารถใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ แต่หายากมาก ในสหรัฐอเมริกาใช้เป็นอาวุธชีวภาพครั้งสุดท้ายในปี 2544

การรักษาโรคแอนแทรกซ์

การรักษาโรคแอนแทรกซ์ขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงของผู้ป่วย

หากสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ แต่ไม่แสดงอาการใด ๆ แพทย์จะเริ่มการรักษาเชิงป้องกัน การรักษาป้องกันประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ และวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์

หากเคยสัมผัสกับโรคแอนแทรกซ์ และมีอาการ แพทย์จะรักษาผู้ป่วยด้วยยาปฏิชีวนะเป็นเวลา 60 – 100 วัน ตัวอย่าง ได้แก่ Ciprofloxacin (Cipro) หรือ Doxycycline (Doryx, Monodox)

การรักษาด้วยการทดลอง ได้แก่ การรักษาด้วยยาต้านพิษที่กำจัดสารพิษที่เกิดจากการติดเชื้อ Bacillus anthracis


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

Leave a Reply