อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์ (Alzheimer) : อาการ สาเหตุ การวินิจฉัยโร การรักษา

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) คือ โรคที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมเป็นคำที่กว้างขึ้นสำหรับสภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของสมองหรือโรคที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยความจำ ความคิดและพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน

จากข้อมูลของสมาคมอัลไซเมอร์ อัลไซเมอร์คิดเป็น 60 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหลังจากที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หากได้รับการวินิจฉัยก่อนหน้านี้มันจะถูกเรียกว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์

กำลังโหลด

ข้อเท็จจริงของโรคอัลไซเมอร์

แม้ว่าหลายคนเคยได้ยินอัลไซเมอร์มาบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร นี่คือข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับสภาวะนี้ :

 • อัลไซเมอร์เป็นภาวะเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
 • อาการของโรคจะค่อยๆเกิดขึ้นและจะเกิดผลกระทบต่อสมองในทางที่แย่ลง
 • ไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่การรักษาสามารถช่วยชะลออาการการของโรคและอาจต้องปรับการใช้ชีวิต
 • ทุกคนสามารถเป็นอัลไซเมอร์ได้ แต่บางคนมีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคประจำตัว
 • โรคอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อมไม่เหมือนกัน อัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง
 • ไม่มีผลลัพธ์ที่คาดหวังสำหรับผู้ที่มีโรคอัลไซเมอร์ บางคนมีชีวิตอยู่เป็นเวลานาน ในขณะที่สภาวะทางปัญญาค่อยๆถูกทำลายเล็กน้อย ในขณะที่บางคนประสบกับอาการและการลุกลามของโรคอย่างรวดเร็ว
 • ระยะเวลาของอาการในแต่ละคนของโรคอัลไซเมอร์นั้นแตกต่างกัน

อัลไซเมอร์กับสมองเสื่อม

คำว่า “สมองเสื่อม” และ “อัลไซเมอร์” บางครั้งใช้สลับกัน อย่างไรก็ตามสภาวะทั้งสองนี้ไม่เหมือนกัน อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง

ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำที่กว้างขึ้นสำหรับสภาวะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความทรงจำ เช่น หลงลืมและสับสน ภาวะสมองเสื่อมรวมถึงสภาวะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่นโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน การบาดเจ็บที่สมองและอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้

สาเหตุของอาการและการรักษาอาจแตกต่างกันสำหรับโรคเหล่านี้

การวินิจฉัยอัลไซเมอร์

วิธีเดียวที่ชัดเจนในการวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์คือการตรวจเนื้อเยื่อสมองหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่แพทย์สามารถใช้การตรวจสอบอื่นๆ เพื่อประเมินความสามารถทางจิตเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมและแยกแยะอาการ

แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการบันทึกประวัติทางการแพทย์  แพทย์จะถามคำถามเหล่านี้ เช่น :

กำลังโหลด
 • อาการของผู้ป่วย
 • ประวัติทางการแพทย์ของคนในครอบครัว
 • สภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ ในปัจจุบันหรือในอดีต
 • การทานยาปัจจุบันหรือยาที่ผ่านมา
 • อาหาร, การดื่มแอลกอฮอล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตอื่น ๆ

จากนั้นแพทย์ของคุณอาจทำการทดสอบหลายอย่างเพื่อช่วยตรวจสอบว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์

ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์จากสาเหตุเดียว แต่พวกเขาได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการ ได้แก่ :

 • อายุ  คนส่วนใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์จะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ประวัติครอบครัว  หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เคยเป็นโรคนี้ คุณจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นโรคนี้ได้สูง
 • กรรมพันธุ์ ยีนบางตัวเชื่อมโยงกับโรคอัลไซเมอร์ สามารถสืบทอดกันได้ 

การมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์ แต่มันสามารถเพิ่มระดับความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณในการพัฒนาอาการให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ

อัลไซเมอร์และพันธุกรรม

ในขณะที่ไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดของอัลไซเมอร์ พันธุกรรมอาจมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยีนประเภทหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักวิจัย คือยีน Apolipoprotein E (APOE) ซึ่งเป็นยีนที่เชื่อมโยงกับอาการของโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ

การตรวจเลือดสามารถระบุได้ว่าคุณมียีนชนิดนี้หรือไม่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นสมองเสื่อม แต่ถึงแม้ว่าในบางคนมียีนนี้ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอัลไซเมอร์เสมอไป  หรือในบางคนอาจจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มียีนนี้อยู่ ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวที่จะชี้ชัดได้อย่างแน่นอนว่าใครจะเป็นสมองเสื่อมได้บ้าง

อาการของอัลไซเมอร์

ทุกคนอาจจะมีช่วงเวลาที่หลงลืมได้บ้างเป็นครั้งคราว แต่คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะแสดงพฤติกรรมและอาการต่อเนื่องและจะเลวร้ายลงเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง:

 • การสูญเสียความจำที่มีผลต่อกิจกรรมประจำวัน เช่นความสามารถในการจำการนัดหมาย
 • ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคุ้นเคย เช่น การลืมวิธีการใช้ไมโครเวฟ 
 • ความยากลำบากกับการแก้ปัญหา
 • ปัญหาเกี่ยวกับการพูดหรือการเขียน
 • สับสนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่
 • การตัดสินใจช้าลง
 • สุขอนามัยส่วนตัวลดลง
 • การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ
 • ปลีกตัวจากสังคม ครอบครัวและคนรอบข้าง

ทั้งนี้อาการจะมีการเปลี่ยนไปตามระยะของโรค

ก่อนเริ่มมีอาการของอัลไซเมอร์

โดยทั่วไปแล้วโรคอัลไซเมอร์จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้เร็วในคนที่มีอายุ 40 หรือ 50 ปี  ซึ่งเรียกว่าการคุกคามในระยะแรกหรือการเริ่มมีอาการน้อยกว่า โรคอัลไซเมอร์ประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อคนที่มีอาการประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

อาการที่เกิดจากการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์อาจรวมถึงการสูญเสียความจำเล็กน้อยและมีปัญหาในการจดจ่อกับงานประจำวัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาคำพูดที่เหมาะสมและคุณอาจลืมเวลา ปัญหาการมองเห็นที่ไม่รุนแรง เช่น ปัญหาการบอกระยะทางอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

บางคนมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาอาการเหล่านี้ได้มากขึ้น

ระยะของอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีความรุนแรงขึ้นซึ่งหมายความว่าอาการจะค่อยๆแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป อัลไซเมอร์แบ่งออกเป็น 7 ระยะ :

 • ระยะที่ 1 ไม่มีอาการ แต่อาจมีการวินิจฉัยเบื้องต้นจากประวัติคนครอบครัว
 • ระยะที่ 2 อาการแรกสุดจะปรากฏขึ้น เช่น การหลงลืม
 • ระยะที่ 3 ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจปรากฏขึ้น เช่น ความจำลดลงและสมาธิสั้น บุคคลเหล่านี้อาจสังเกตเห็นอาการได้ชัดเจน
 • ระยะที่ 4 ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ในระยะนี้ แต่ก็ยังถือว่าไม่รุนแรง การสูญเสียความจำและไม่สามารถทำงานประจำวันได้ชัดเจน
 • ระยะที่ 5 อาการปานกลางถึงรุนแรงต้องการความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักหรือผู้ดูแล
 • ระยะที่ 6 ในขั้นตอนนี้บุคคลที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อาจต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานพื้นฐาน เช่น การกินและการสวมเสื้อผ้า
 • ระยะที่ 7 นี่คือระยะที่รุนแรงที่สุดและระยะสุดท้ายของอัลไซเมอร์ อาจมีการสูญเสียการพูดและการแสดงออกทางสีหน้า

การวินิจฉัยอัลไซเมอร์ 

สำหรับโรคอัลไซเมอร์ แพทย์ขฃอาจจะทำการทดสอบหลายอย่างเพื่อตรวจสอบและทำการวินิจฉัย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการทดสอบจิตใจ ร่างกาย ระบบประสาทและการถ่ายภาพ

แพทย์อาจเริ่มต้นด้วยการทดสอบสถานะทางจิต สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาประเมินหน่วยความจำระยะสั้นหน่วยความจำระยะยาวและการวางแนวของสถานที่และเวลา ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจถามคุณ:

 • วันนี้เป็นวันอะไร
 • ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
 • ทำความจำและจดจำรายการคำศัพท์สั้น ๆ

ขั้นตอนต่อไปแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความดันโลหิต ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอุณหภูมิ ในบางกรณีอาจเก็บปัสสาวะหรือตัวอย่างเลือดเพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ

แพทย์อาจทำการทดสอบทางระบบประสาทเพื่อแยกแยะการวินิจฉัยที่เป็นไปได้อื่น ๆ เช่น ปัญหาทางการแพทย์เฉียบพลัน เช่น การติดเชื้อ หรือโรคหลอดเลือดสมอง ในระหว่างการสอบพวกเขาจะตรวจสอบปฏิกิริยาตอบสนองของคุณกล้ามเนื้อและทักษะทางการพูด

แพทย์อาจสั่งการศึกษาจากภาพถ่ายสมอง การศึกษาเหล่านี้ซึ่งจะสร้างภาพในสมอง รวมถึง :

 • ถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) MRIs สามารถช่วยให้เจอสาเหตุสำคัญ เช่น การอักเสบเลือดออกและปัญหาเชิงโครงสร้าง
 • การสแกนเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) การสแกน CT ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ซึ่งจะช่วยให้แพทย์มองหาลักษณะความผิดปกติในสมองของคุณ
 • สแกนเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) ภาพสแกน PET สามารถช่วยให้แพทย์ตรวจจับการสะสมของคราบ จุลินทรีย์ เป็นสารโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับอาการของอัลไซเมอร์

การทดสอบอื่น ๆ ที่แพทย์อาจการตรวจเลือดเพื่อตรวจหายีนที่อาจบ่งบอกว่าคุณมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์

ยารักษาอัลไซเมอร์

ไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นที่วิธีที่ตายตัว อย่างไรก็ตามแพทย์อาจสั่งจ่ายยาและการรักษาอื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และชะลอการลุกลามของโรคให้นานที่สุด

สำหรับผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ต่ำถึงปานกลางแพทย์อาจกำหนดยา เช่น Donepezil (Aricept) หรือ rivastigmine (Exelon) ยาเหล่านี้สามารถช่วยรักษาอะซีทิลลีนในสมองของคุณได้ นี่เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยเรื่องความจำ

เพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ในระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรงแพทย์ของคุณอาจสั่งยา dopezilin (Aricept) หรือ memantine (Namenda) Memantine สามารถช่วยป้องกันผลกระทบของกลูตาเมตที่มากเกินไป กลูตาเมตเป็นสารเคมีในสมองที่ปล่อยออกมาในปริมาณที่สูงขึ้นในอัลไซเมอร์และทำลายเซลล์สมอง

แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้ใช้ยาแก้โรคซึมเศร้า, ยาลดความวิตกกังวลหรือยารักษาโรคจิตเพื่อช่วยรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ อาการเหล่านี้รวมถึง :

 • โรคซึมเศร้า
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ 
 • มีอารมณ์ก้าวร้าว
 • กระสับกระส่าย
 • เกิดภาพหลอน

การรักษาโรคอัลไซเมอร์อื่น ๆ

นอกเหนือจากการใช้ยาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการจัดการอาการของคุณ ตัวอย่างเช่น แพทย์อาจพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือคนที่คุณรัก :

 • ทำใจให้สบาย
 • หลีกเลี่ยงการพบเจอผู้คน
 • พักผ่อนให้เพียงพอทุกวัน
 • ทำสมาธิและทำจิตใจให้สงบ

บางคนเชื่อว่าวิตามินอีสามารถช่วยป้องกันหรือรักษาอาการทางจิตได้ดีขึ้น แต่การศึกษาระบุว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานวิตามินอีหรืออาหารเสริมอื่น ๆ ยาบางตัวอาจแทรกแซงอาการการรักษาโรคอัลไซเมอร์ 

วิธีป้องกันอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ไม่มีการรักษาที่เป็นที่รู้จักสำหรับอัลไซเมอร์ไม่มีมาตรการป้องกันที่แน่ชัด อย่างไรก็ตามนักวิจัยกำลังมุ่งเน้นไปที่นิสัยการใช้ชีวิตโดยรวมที่มีสุขภาพดีเป็นวิธีการป้องกันการลดลงของความรู้ความเข้าใจ

มาตรการต่อไปนี้อาจช่วยได้:

 • เลิกสูบบุหรี่.
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลองแบบฝึกหัดการฝึกอบรมทางปัญญา
 • รับประทานอาหารจากพืช
 • รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้น

การดูแลผู้ป่วยโรคโรคอัลไซเมอร์

หากคุณมีคนที่คุณรักเป็นอัลไซเมอร์ จะดีที่สุดหากคุณเองเป็นผู้ดูแลผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ แต่การเป็นผู้ดูแลต้องใช้ทักษะมากมาย สิ่งเหล่านี้รวมถึงความอดทน เหนือสิ่งอื่นใดความคิดสร้างสรรค์ ความแข็งแกร่งและความสามารถในการเห็นความสุขในบทบาทของการช่วยเหลือคนที่คุณห่วงใยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายที่สุดที่พวกเขาควรจะได้รับ

ในฐานะผู้ดูแลเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก ด้วยความรับผิดชอบของบทบาทสามารถเพิ่มความเสี่ยงของความเครียด หากมีการโภชนาการที่ไม่ดีและขาดการออกกำลังกาย

หากคุณเลือกที่จะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลมืออาชีพรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วย

เหลือการดูแลตัวเอง

สมองเสื่อมเป็นโรคที่ซับซ้อน แต่การรักษาสามารถช่วยชะลออาการและต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต 

หากคุณคิดว่าคุณหรือคนที่คุณรักอาจเป็นอัลไซเมอร์ขั้นตอนแรกคือการพูดคุยกับแพทย์ พวกเขาสามารถช่วยในการวินิจฉัยหารือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังและช่วยเชื่อมโยงคุณกับการรักษาและการสนับสนุน หากคุณสนใจพวกเขายังสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทดลองทางคลินิก


ลิ้งค์ด้านล่างเป็นแหล่งที่มาข้อมูลบทความของเรา 


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

Leave a Reply