โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคพิษสุราเรื้อรังคืออะไร

โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) คือการดื่มสุราและการติดสุรา ปัจจุบันนี้เรียกว่าความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ที่มากจนเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้

ผู้ที่มีความผิดปกติในการดื่มแอลกอฮอล์จะยังคงดื่มต่อไปแม้ว่าการดื่มจะก่อให้เกิดผลเสีย เช่นการสูญเสียงานหรือทำลายความสัมพันธ์กับคนที่รัก ถึงแม้เหตุการเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจะไม่สามารถหยุดดื่มแอลกอฮอล์ได้

กำลังโหลด

Alcoholism

สาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรัง

สำหรับสาเหตุของโรคพิษสุราเรื้อรังนั้นยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัด ความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มมากจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเพิ่มความรู้สึกรื่นรมย์ที่คุณได้รับเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งนี้ทำให้คุณอยากดื่มบ่อยขึ้นแม้ว่ามันจะก่อให้เกิดอันตรายก็ตาม

หลังจากดื่มไปความรู้สึกมีความสุขในการดื่มแอลกอฮอลนั้นจะหมดไป และในผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนั้นจะมีความต้องการดื่มเพิ่มเพื่อทำให้ตัวเองกลับมารู้สึกมีความสุขอีกครั้งและนี่คือการทำให้การดื่มนั้นไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้  

อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการติดแอลกอฮอล์

ผู้ที่มีความผิดปกติในการดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาการคนติดเหล้าอาจมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้:

 • ดื่มคนเดียว
 • ดื่มในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันอาการสร่างเมา
 • มีพฤติกรรมและความคิดรุนแรงหรือโกรธเมื่อถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม 
 • เบื่ออาหาร และรับประทานอาหารน้อย
 • ไม่ใส่ในในการรักษาสุขอนามัย
 • ขาดงานหรือขาดเรียนเพราะพฤติกรรมการดื่ม
 • ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มได้
 • หาข้อแก้ตัวเพื่อที่จะดื่มแอลกอฮอล์
 • ละทิ้งหน้าที่ที่สำคัญ หรือไม่เข้าร่วมสังคมเนื่องจากการดื่ม

และนอกจากนี้ผู้ที่มีความผิดปกติในการดื่มแอลกอฮอล์อาจมีอาการที่ได้รับผลกระทบต่อการดื่มสุราดังต่อไปนี้:

กำลังโหลด
 • มีความต้องการดื่มแอลกอฮอล์
 • เมื่อไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์จะมีอาการสั่น คลื่นไส้ และอาเจียน
 • มือสั่น
 • สูญเสียความทรงจำ หลังจากดื่มมาทั้งคืน
 • ความเจ็บป่วยเช่นภาวะคีโตอะซิโดซิสจากแอลกอฮอล์ (รวมถึงอาการขาดน้ำ) หรือโรคตับแข็ง

การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง

การรักษาความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน  แต่ละวิธีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ :

 • การล้างพิษหรือการถอนเพื่อให้ผู้ป่วยได้เลิกหรือจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพและการปรับปรุงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
 • การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ที่อาจเป็นสาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์
 • การใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการอยากดื่มแอลกอฮอล์

มียาหลายชนิดที่อาจช่วยลดความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์ได้คือ:

 • Naltrexone (ReVia) ช่วยให้อารมณ์เย็นลงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้หลังจากดีทอกซ์หลังจากล้างพิษแอลกอฮอล์ โดยยาประเภทนี้ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นสารรับบางตัวในสมอง แพทย์มักให้ยานี้ร่วมกับการให้คำปรึกษาในการงดเหล้า
 • Acamprosate เป็นยาที่ปรับเคมีในสมองให้เป็นปกติ ใช้ร่วมกับการบำบัด
 • Disulfiram (Antabuse) เป็นยาที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว (เช่นคลื่นไส้ อาเจียนและปวดหัว) เมื่อดื่มแอลกอฮอล์

หลังจากการรักษาและอาการดีขึ้นแล้วผู้ป่วยยังคงต้องเข้ารับการบำบัดหรือการให้คำปรึกษาต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับไปใช้แอลกอฮอล์อีก

ภาพรวมของผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

การฟื้นตัวจากโรคพิษสุราเรื้อรังนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเต็มที่  

โรคพิษสุราเรื้อรังอาจส่งผลต่อตับของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก มีผู้ป่วยหลายรายที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังต้องกลายเป็นโรคตับแข็ง และนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ทางร่างกายได้อีก เช่น : 


นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา


เนื้อหาและรีวิวมาจากผู้เชี่ยวชาญ โดย Bupa team

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply