Search Result for 'เครียด'

การรับมือกับความเครียด (How To Cope With Stress)

คนส่วนมากรู้สึกเครียดในบางครั้ง และบางคนก็พบว่าความเครียดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ผลัดดันให้ทำสิ่งต่าง ๆ แต่หากความเครียดนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณ มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เป็นวิธีจัดการกับความเครียด อาการเครียด ความเครียดนั้นทำให้เกิดอาการที่แตกต่างกันไปหลายอย่าง มันอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทางร่างกาย จิตใจ และความประพฤติ  เมื่อคุณรู้สึกหรือแสดงท่าทีแปลกไป มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะทราบได้ว่าสาเหตุนั้นมาจากความเครียด  อาการทางร่างกาย ปวดศีรษะ หรือ วิงเวียนศีรษะ  ปวดตึงกล้ามเนื้อ  มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  เจ็บหน้าอก หรือ หัวใจเต้นเร็ว  มีปัญหาทางเพศ  อาการทางจิตใจ  จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ได้ยาก  ตัดสินใจยากขึ้น  รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกินจะรับไหว  วิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง  ขี้ลืม  ...

Read more

ความเครียด (Stress) : อาการ สาเหตุ ประเภท การรักษา

ความเครียด (Stress) คือ สภาวะหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงทางชีววิทยา สารเคมีต่างๆ และฮอร์โมนส์ภายในร่างกายที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อรับรู้ถึงการคุกคาม หรือความท้าทายที่สำคัญ ความเครียดกระตุ้นการตอบสนองแบบไฟท์ Fight หรือไฟลท์ Flight เพื่อที่จะต่อสู้กับความเครียดนั้น หรือหนีจากความเครียดนั้น ปกติแล้วเมื่อการตอบสนองเกิดขึ้น ร่างกายของเราควรที่จะผ่อนคลาย แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สามารถส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ประเภทของความเครียด ความเครียดมีหลายประเภท ได้แก่ Acute stress ภาวะเครียด หรือความเครียดที่เกิดขึ้นทันที Episodic acute stress ความเครียดที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง Chronic stress ความเครียดเรื้อรัง  Acute ...

Read more

ภาวะเครียดฉับพลัน (Acute stress disorder) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความวิตกกังวล เราเรียกอาการแบบนี้ว่า ภาวะเครียด (Acute stress disorder - ASD) ภาวะเครียดนี้จะเกิดขึ้นราวๆ หนึ่งเดือน หรืออย่างน้อย 3 วัน ผู้ที่มีภาวะเครียดจะมีอาการคล้ายกับผู้ที่ป่วยทางสภาวะจิตใจ อาการของโรคเครียด ลักษณะอาการของผู้ป่วยมีภาวะความเครียดคือ: บุคลิกภาพย้อนแย้ง หากคุณมีอาการบุคลิกภาพย้อนแย้งอย่างน้อย 3 รายการดังต่อไปนี้ สามารถบ่งชี้ได้ว่าคุณมีภาวะเครียด: รู้สึกมึนงง หรือไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ การรับรู้สภาวะแวดล้อมรอบข้างได้น้อยลง รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวแปลกไปจากเดิม แยกตัวออกจากสังคม เมื่อเกิดบางความคิดหรือบางอารมณ์ว่าคนรอบข้างไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความจำเสื่อมแบบทิฟฟาเรทีฟ ไม่สามารถจำเหตุการณ์สำคัญในเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ คุณจะมีอาการอย่างน้อย ...

Read more

ความเครียดและความวิตกกังวลสามารถส่งผลให้มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้หรือไม่?

ความเครียดความวิตกกังวลและสมรรถภาพทางเพศ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยซึ่งส่งผลกระทบต่อคนอเมริกันอายุ 18 ปีขึ้นไปประมาณ 18 ล้านคน มีบางข้อมูลแจ้งว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ 30 ล้านคน เมื่อคุณอายุมากขึ้นความเสี่ยงของการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาของอาการนี้นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับอายุเสมอไป ผู้ชายหลายคนจะพวกับปัญหานี้  แต่ทั้งนี้ภาวะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจจะรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจจะเป็นไปได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรักษาทางร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับอาการ นอกจากนี้ จากการค้นคว้ายังให้ข้อเท็จจริงว่าปัจจัยสำคัญที่ก่อนให้เกิดอาการนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาวะทางจิตใจ หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ และบางครั้งรวมไปถึงความเครียดและความกังวลด้วยเช่นกัน ความเครียดและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงของคุณสำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดสภาวะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่น: โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลสูง ความอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป   อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้ว่าความเครียดและความวิตกกังวลทำให้เกิดภาวะ ...

Read more

ความรู้พื้นฐานในการสร้างกล้ามเนื้อ (Muscle Building Foundamentals)

เคล็ดลับ 10 ข้อที่จะช่วยให้คุณมีกล้ามเนื้อและความแข็งแรง หลายคนพากันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี แต่คำถามคือเราจะสร้างกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร คำถามนี้ทำให้เราต้องมานั่งนึกเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีสร้างกล้ามเนื้อ หลายคนต้องการสร้างกล้ามเนื้อ แต่พูดนั้นง่ายกว่าทำเสมอ เพราะในการสร้างกล้ามเนื้อมีตัวแปรหลายตัวที่สอดคล้องกันทั้งในเรื่องการฝึกและโภชนาการ จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างกล้ามเนื้อคือกำหนดว่าจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อตกไหนก่อน การสร้างกล้ามเนื้อหรือการทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นนั้นเกิดจากออกแรง โดนเฉพาะแรงต้าน มักเรียกว่า การขยายขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อ การขยายขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อคือการปรับตัวขนาดของกล้ามเนื้อจากการออกแรงต้านอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการฝึกความต้านทานหนัก ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นทั้งด้านเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว โดยพื้นฐานแล้ว การขยายขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อเป็นกระบวนการที่กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นผ่านการออกกำลังกายสม่ำเสมอและหนักขึ้นอย่างมีกลยุทธ์ จำไว้ว่า ความพยายามเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุดในการเพิ่มกล้ามเนื้อ หากสังเกตคำจำกัดความข้างต้น การออกแรงหนัก ๆ และทำอย่างต่อเนื่องจำเป็นต่อการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก การออกแรงหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดรูปแบบของความพยายามเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกกำลังที่ออกแบบมาให้แต่ละคนโดยเฉพาะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการวางแผนและสร้างกรอบการฝึกอบรมและพฤติกรรมการกินที่สอดคล้องกับเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เอเบเนเซอร์ ซามูแอล ผู้อำนวยการฟิตเนสของ ...

Read more

ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ (Mania) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติคืออะไร  มาเนีย  หรือภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ (Mania) คือเป็นภาวะทางจิตที่ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจโดยไม่มีเหตุผล เป็นความรู้สึกที่รุนแรง อยู่ไม่สุข และมีอาการหลงผิด ภาวะอารมณ์ดีผิดปกติเป็นอาการที่พบได้ปกติของผู้ที่เป็นโรคไบโพล่า  ภาวะอารมณ์ดีผิดปกตินั้นเป็นอันตรายเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ ผู้ป่วยอาจไม่นอนหลับหรือกินระหว่างที่มีอาการ พวกเขาอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงและทำให้ตัวเองได้รับอันตราย ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงสูงอย่างมากที่จะมีอาการประสาทหลอนและเกิดภาวะการรับรู้ผิดปกติ  สาเหตุของภาวะอารมณ์ดีผิดปกติ  ปัจจัยทางครอบครัวเป็นอาจปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ ผู้ป่วยที่มีพ่อแม่หรือพี่น้องที่เป็นโรคนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม การที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นจะเป็นโรคนี้เสมอไป  บางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้เพราะปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยทงจิตที่ซ่อนอยู่ เช่น โรคไบโพล่า สิ่งกระตุ้นอย่างนึง หรือการรวมกันของสิ่งกระตุ้นหลาย ๆ อย่างอาจทำให้เกิดโรคนี้  จากการสแกนสมองพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะอามณ์ดีผิดปกตินั้นมีโครงสร้างหรือกิจกรรมในสมองที่ค่อนข้างแตกต่างจากปกติ แพทย์จะไม่ใช้การสแกนสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะอารมณ์ดีผิดปกติหรือโรคไบโพล่า  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็สามารถเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน หรือ ...

Read more

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Cycling – Health Benefits)

การปั่นจักรยาน(Cycling) เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการออกกำลังกายแบบเบา ๆ ที่สามารถทำได้ทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก ๆ จนถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งมันยังสนุก ถูก และดีต่อสิ่งแวดล้อม การปั่นจักรยานไปทำงานหรือไปซื้อของเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ ผู้คนประมาณ 1 พันล้านคนปั่นจักรยานทุกวัน สำหรับเป็นพาหนะ การพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นกีฬา การที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี ร่างกายของคนเรานั้นจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ การออกกำลังกายเป็นประจำนั้นจะช่วยปกป้องคุณจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ มะเร็ง ความเจ็บป่วยทางจิต เบาหวาน และ ข้ออักเสบ การปั่นจักรยานเป็นประจำเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคที่เกิดจากการไม่เคลื่อนไหวนาน ๆ ...

Read more

ลดหน้าท้อง (Lose Belly Fat)

ไขมันหน้าท้องเป็นมากกว่าสิ่งที่สร้างความรำคาญจากการใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกอึดอัดเท่านั้น แต่ไขมันหน้าท้องมีอันตรายมากกว่านั้น หนึ่งในรูปแบบของไขมันหน้าท้อง-เกี่ยวโยงไปถึงภาวะไขมันในช่องท้อง-คือปัจจัยเสี่ยงหลักในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2, โรคหัวใจ, และโรคอื่นๆอีกมากมาย องค์การอนามัยหลายแห่งใช้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มาเป็นมาตราการที่ใช้ประเมินน้ำหนักและคาดคะเนความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการอ้วนลงพุง แต่กระนั้นก็ตามสิ่งนี้อาจเป็นเข้าใจผิดว่าคนที่ไขมันหน้าท้องมากเกินไปคือกลุ่มคนที่เสี่ยงมากกว่าคนที่ดูผอมได้. การพยายามลดไขมันจากบริเวณนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็มีหลายอย่างที่คุณสามารถลงมือทำเพื่อลดไขมันหน้าท้องส่วนเกินนี้ไปได้ จากนี้ไปคือ 20 เคล็ดลับในการลดไขมันหน้าท้อง โดยอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ 1. รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำ ใยอาหารชนิดละลายน้ำสามารถดูดซับน้ำและก่อให้เกิดลักษณะเป็นเจลลื่นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้อาหารเดินทางไปสู่ระบบย่อยอาหารช้าลง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใยอาหารชนิดนี้สามารถนำมาช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีเพราะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น ดังนั้นจึงมีการรับประทานได้น้อยลง ซึ่งอาจทำให้ร่างกายสามารถลดแคลลอรี่จากอาหารที่เข้าสู่ร่างกายไปได้ด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ใยอาหารชนิดละลายน้ำอาจยังช่วยในการต่อสู้กับไขมันหน้าท้องได้อีกด้วย จากการเฝ้าสังเกตผู้ใหญ่มากกว่า 1,100 ราย พบว่าการบริโภคใยอาหารชนิดละลายน้ำในทุกๆ 10 กรัมสามารถไปลดไขมันหน้าท้องได้ถึง 3.7 ...

Read more

การช่วยตัวเอง (Masturbation) : มีผลข้างเคียงหรือไม่

การช่วยตัวเอง (Masturbation) เป็นกิจกรรมทางเพศที่ปกติและดีต่อสุขภาพ โดยมีผลข้างเคียงน้อย ,มีความเข้าใจผิดมากมายว่า การช่วยตัวเองจะให้ทำเกิดอันตรายต่าง ๆ นานา เช่น ทำให้ตาบอด และคำอ้างเหล่านี้ไม่เป็นความจริง การช่วยตัวเองคือการช่วยกระตุ้นอวัยวะเพศเพื่อให้เกิดความสุขทางเพศ และทำให้เกิดการสำเร็จความใคร่หรือไม่ก็ได้ การช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติของผู้ชายและผู้หญิงทุกวัยและมีบทบาทโดยช่วยให้พัฒนาการทางเพศที่ดีขึ้นและดีต่อสุขภาพ มีหลายเหตุผลที่เรานั้นใช้วิธีช่วยตัวเอง มนุษยเราช่วยตัวเองเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายและลดกำหนัด บางคนช่วยตัวเองคนเดียว ในขณะที่หลายคนช่วยตัวเองกับคู่ของตัวเอง นอกจากนี้ การช่วยตัวเองยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย มีความเข้าใจผิดมากมายถึงความเสี่ยงในการช่วยตัวเองแต่หลายความเชื่อก็มีหลักฐานมาหักล้างได้ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองมีหลายอย่าง แม้ว่ามายาคติเหล่านั้นจะถูกลบล้างไปด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหลายอย่างก็ตาม แต่มายาคติเหล่านั้นก็ยังมีการนำกลับเอาพูดกันได้เรื่อย ๆ มีข้ออ้างหลายอย่างเกี่ยวกับการช่วยตัวเองอาจไม่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า การช่วยตัวเองทำให้เกิดผลเสีย โดยการช่วยตัวเองจะไม่ทำให้: ตาบอด ...

Read more

ฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone): คืออะไร

ฮอร์โมนเพศขาย (Testosterone) เป็นฮอร์โมนที่พบได้ในมนุษย์ รวมถึงสัตว์อื่นๆ ในเพศชายอัณฑะทำหน้าที่หลักในการสร้างฮอร์โมนเพศชาย ในเพศหญิงรังไข่สร้างฮอร์โมนเพศชาย   แต่สร้างน้อยกว่าเพศชายมาก การสร้างฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้นในช่วงวัยเจริญพันธ์และเริ่มลดลงหลังอายุ 30 ปี ฮอร์โมนเทสเตอโรนมีหน้าที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศและสร้างสเปิร์ม และเกี่ยวข้องกับกระดูกและมวลกล้ามเนื้อ การเก็บไขมัน และการสร้างเม็ดเลือดแดง ระดับฮอร์โมนเพศชายมีผลกระทบต่ออารมณ์ในเพศชาย ระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำ ระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำทำให้เกิดอาการต่างๆในเพศชายดังนี้ สมรรถภาพทางเพศลดลง แรงน้อย น้ำหนักขึ้น รู้สึกซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่มั่นใจในตัวเอง ขนร่วง กระดูกบาง ในเพศชาย ระดับฮอร์โมนเทสเตอโรนลดลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่อาจมีสาเหตุอื่น การบาดเจ็บที่อัณฑะ  และ การรักษาโรคมะเร็ง ...

Read more
Page 1 of 19 1 2 19

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.