สาเหตุหลักที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง

ทำความเข้าใจกับภาวะความเสื่อมทางสมรรถภาพทางเพศ

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถคงสภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หรือมีการหลั่งที่เร็วเกินไป คืออาการของความหย่อน

กำลังโหลด

สมรรถภาพทางเพศ มีหลายปัจจัยที่เป็นบ่อเกิดของอาการนี้รวมไปถึงภาวะทางสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ปกติ

​จากข้อมูลของสถานบันระบบทางเดินปัสสาวะ

ฝชาวอเมริกันกว่า 30 ล้านคน ประสบปัญหาภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และความเสี่ยงจะมีมากขึ้นหากมีอายุเพิ่มขึ้นตามลำดับ

จากการศึกษาและวิจัยจาก American Journal of Medicine ได้ให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นตามอายุ และความเสี่ยงจะสูงขึ้นในผู้ชายที่มีปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย และอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าความเครียดและความไม่มั่นใจในตัวเอง

การทำความเข้าใจถึงปัจจัยหลักที่สามารถพบได้  อาจจะสามารถช่วยให้คุณระบุสาเหตุของอาการได้

1. โรคที่เกิดในระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญ และระบบการทำงานทางเพศ

กำลังโหลด

การสืบพันธุ์ รวมไปถึงอารมณ์ และหน้าที่อื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวาน คือโรคที่เกิดมาจากระบบต่อมไร้ท่อ และสามารถเป็นสาเหตุของการเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศได้ โรคเบาหวานมีผลต่อการนำฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายไปใช้

หนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเรื้อรังคือความเสียหายของเส้นประสาท และนี่ส่งผลถึงประสาทสัมผัสความรู้สึกของอวัยวะเพศชาย ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานรวมถึงการไหลเวียนของเลือดและระดับฮอร์โมนที่บกพร่อง ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้เป็นบ่อเกิดของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

2. ความผิดปกติของระบบประสาท

อาการผิดปกติของระบบประสาทหลายประการ สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ระบบประสาทส่งผลต่อการสื่อสารสั่งการของสมองที่สั่งการไปยังระบบสืบพันธุ์ และนี่จะทำให้อวัยวะเพศชายของคุณไม่สามารถคงความแข็งตัวได้

โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่สามารถทำให้เกิด

สภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีดังนี้

 • อัลไซเมอร์
 • พากินสัน
 • เนื้องอกบริเวณสันหลังหรือสมอง
 • เส้นโลหิตตีบ
 • โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • ลมชัก

และถ้าหากว่าคุณเคยมีการผ่าตัดต่อมลูกหมาก คุณอาจจะพบกับปัญหาของระบบประสาทที่ถูกทำลาย และส่งผลไปถึงอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ที่ปั่นจักรยานทางไกลอาจจะมีภาวะอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ชั่วคราว เนื่องจากการกดทับที่นานและซ้ำๆ กันของบริเวณหูรูดและอวัยวะเพศสามารถส่งผลกระทบตรงส่วนระบบประสาทบริเวณนั้นๆ ได้

3. ยารักษาโรค

การใช้ยาบางตัวอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเส้นเลือดและนำไปสู่ภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ถึงกระนั้นคุณไม่ควรจะหยุดการใช้ยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

ตัวอย่างประเภทยาที่สามารถก่อให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศคือ;

 

​•​alpha-adrenergic blockers, รวมไปถึง tamsulosin (Flomax)

​•​beta-blockers, เช่น carvedilol (Coreg) และ metoprolol (Lopressor)

​•​ยาสำหรับรักษาโรคมะเร็ง และคีโม เช่น cimetidine (Tagamet)

​•​ยารักษาเส้นประสาทส่วนกลาง (CNS) ยารักษาความเครียด , เช่น alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), และ codeine

​•​ยากระตุ้น CNS , เช่น cocaine(โคเคน) และamphetamines (แอมเฟตามีน)

​•​diureticsหรือยาขับปัสสาวะ , เช่น furosemide (Lasix) และ spironolactone (Aldactone)

​•​selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), เช่น fluoxetine (Prozac) และ paroxetine (Paxil)

​•​synthetic hormones (ฮอร์โมนสงเคราะห์, รวมไปถึง leuprolide (Eligard)

4. จังหวะการเต้นของหัวใจ

จังหวะการเต้นของหัวใจส่งผลต่อการสูบฉีดของเลือดในส่วนต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อการแข็งตัว เพราะหากเลือดไหลเวียนไม่เพียงพอไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศ จะเป็นสาเหตุให้อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้

หลอดเลือดอุดตัน เป็นภาวะที่เส้นเลือดอุดตันเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ และสามารถทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คอเรสตอรัลที่สูงและความดันเลือดสูง ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเช่นกัน

5. ปัจจัยการดำรงชีวิตประจำวันและอามรมณ์แปรปรวน

เพื่อคงสภาพความแข็งตัวของอวัยวะเพศ คุณจะต้องมีอารมณ์ที่ปลุกเร้าก่อน และในส่วนนี่จะเชื่อมโยงไปถึงการตอบรับของอารมณ์ หากคุณมีอารมณ์ที่แปรปรวน นั่นอาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ปลุกเร้าทางเพศ

ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาการซึมเศร้าคือความรู้สึกที่เศร้า ผิดหวัง และความ เหนื่อยล้าอาจจะก่อให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วย

ความวิตกกังวลยังสามารถเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ หากคุณเคยประสบปัญหาอวัยวะเพศชายของคุณไม่สามารถแข็งตัวได้ก่อนหน้า คุณอาจจะมีความกังวลเพิ่มขึ้นและความกังวลนี้เองจะทำให้อวัยเพศไม่แข็งตัว

คุณอาจจะสังเกตุได้ว่าอวัยวะเพศของคุณอาจจะไม่แข็งตัวกับคู่นอนบางรายเท่านั้น หากคุณเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่เป็นผลกระทบมาจากอาการวิตกกังวลที่มีมากเกินไป อวัยวะเพศชายชายของคุณอาจจะแข็งตัวได้จากการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือฝันเปียก แต่ไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเพศได้

ยาเสพติด อย่างเช่นโคเคน และแอมเฟตามีนสามารถก่อให้เกิดความเสื่อมของสมรรถภาพทางเพศได้ และการดื่มสุรามากเกินไปหรือในคนที่ติดเหล้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยเพศได้ คุณควรปรึกษาแพทย์หากคุณคิดว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

การบำบัดรักษา

การบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นไปได้ ทั้งในทางการแพทย์ หรือการรักษาจากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลวิถีการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน

การรักษาทางการแพทย์

ปัจจุบันนี้มีการรักษาทางการแพทย์ที่หลากหลาย ที่สามารถรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ เช่น:

​•​alprostadil (Caverject, Edex, MUSE), ซึ่งสามารถใช้เป็นการฉีดหรือเป็นเหน็บ

​•​avanafil (Stendra)

​•​sildenafil (Viagra)

​•​tadalafil (Cialis)

​•​vardenafil (Staxyn, Levitra)

​•​testosterone replacement การเพิ่มฮอร์โมนเพศ TRT)

หรือมีทางเลือกในการผ่าตัดหลอดเลือด (เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในอวัยวะเพศชาย) หรือการผ่าตัดเสริมอวัยวะเพศชาย

วิธีการรักษาโดยธรรมชาติ

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการรักษาทางการแพทย์ ก็ยังมีวิธีแบบธรรมชาติให้เลือกหลากหลายวิธีที่สามารถบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ แต่ก่อนที่คุณจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใด ๆ คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง

ทางเลือดการรักษาแบบธรรมชาติของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีดังนี้

​•​การฝังเข็ม

​•​โสมแดงเกาหลี,

​•​น้ำทับทิม

​•​โยฮิมบี

การปั๊มขยายขนาดอวัยวะเพศเพศ

การปั๊มอวัยวะเพศชายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากคุณกำลังมองหาวิธีการรักษาที่ไม่ส่งผลภายในและไม่เป็นอันตราย อาจมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากคุณมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศระดับกลาง

การเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าภาวะความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของคุณจะมาจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม หากคุณสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันได้ ก็อาจจะสามารถลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน

จากข้อมูลของมาโยคลีนิค การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวันดังนี้อาจจะช่วยได้:

 • สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง
 • ใส่ใจชีวิตรักมากขึ้น
 • ออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
 • ลดความวิตกกังวล

คุณอาจจะพิจารณาในเรื่องของการเข้ารับคำปรึกษากับนักบำบัดด้วยเช่นกัน

การป้องกัน

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจมีบ่อเกิดจากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตามยังมีวิธีที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

วิธีการป้องกันทำได้ดังนี้:

 • ออกกำลังกายซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • งดดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
 • รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ
 • ลดความเครียด วิตกกังวลและภาวะเศร้าหมอง

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกับอายุ

ถึงแม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็ตาม แต่การมีอายุเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้สาเหตุหลักที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศหย่อนยาน เพราะผู้ชายที่มีอายุบางคนก็ยังไม่เคยประสบกับปัญหานี้เลย

สรุป

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้และส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเอง

แม้ว่าภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะมีผลเสียต่อ

ชีวิตส่วนตัวทางเพศสัมพันธ์ของคุณ แต่มันเป็นอาการที่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีวิธีรักษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีตามธรรมชาติ หรือการรักษาทางการแพทย์รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตปนะจำวัน

เนื่องจากภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาจจะเป็นปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ คุณควรพบแพทย์หากพบว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ รวมไปถึงความเครียดด้วย

[ABTM id=1106]

Leave a Reply