ยาแอสไพรินและอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีความสัมพันธ์กันหรือไม่

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นอาการที่คุณไม่คงความแข็งตัวของอวัยวะเพศได้นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าคุณจะมีความต้องการ อาการป่วยทางร่างกายหรือปัญหาทางจิตใจอาจทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้  และสาเหตุในบ่อยครั้งมักจะเกิดจากทั้งสองอาการรวมกันแต่ทั้งนี้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสามารถรักษาได้

อวัยวะเพศจะแข็งตัวเมื่อหลอดเลือดแดงนำเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะเพศชาย  เส้นเลือดโดยปกติอนุญาตให้เลือดไหลเวียนผ่านอวัยวะเพศ นี่เป็นสาเหตุให้เลือดถูกระงับไว้ การรวมกันของเลือดที่รั้งไว้และเนื้อเยื่อแข็งตัวทำให้อวัยวะเพศแข็ง อวัยวะเพศจะไม่สามารถแข็งตัว เมื่อเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอ

ยาแอสไพรินสามารถทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้หรือไม่

การศึกษาในปี 2011 ให้ข้อมูลว่าหากการอักเสบทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  ดังนั้นยาแอสไพรินหรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่นไอบูโปรเฟนสามารถป้องกันอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ การศึกษาสรุปว่ายาต้านการอักเสบดูเหมือนจะทำให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การศึกษายังรายงานว่าผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินและ NSAIDs มีแนวโน้มที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มากกว่า 20%

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการศึกษาไม่ได้คำนึงถึงจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแอสไพรินและยังมีการวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือโรคหลอดเลือดส่วนปลาย สำหรับผู้ป่วยเหล่านั้นในการศึกษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าแอสไพรินที่พวกเขาใช้สำหรับเงื่อนไขเหล่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาอื่นที่บ่งชี้ว่าแอสไพรินอาจทำให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้

รู้จักสาเหตุของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

แม้ว่าจะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแอสไพรินและอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  แต่ก็มีสาเหตุของการเกิดอาการนี้ได้ อาการป่วยดังต่อไปนี้อาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงได้:

  • การแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
  • โรคหัวใจ
  • ความดันโลหิตสูง
  • ระดับคอเลสเตอรอลสูง
  • ความผิดปกติของระบบประสาท
  • โรคเบาหวาน (เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนคือความเสียหายของเส้นประสาท)
  • การใช้ยาบางตัว

สอบถามแพทย์ของคุณ

ในฉลากยาของแอสไพรินอาจระบุว่าอาจทำให้ผลข้างเคียงคืออาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นได้ แต่หลักฐานจากการศึกษายังไม่มีความชัดเจน แต่คุณสามารถรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้

ปรึกษาแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  แจ้งให้แพทย์ของคุณทราบหากคุณมีการใช้ยาแอสไพรินเป็นประจำ หากแพทย์อาจแนะนำให้คุณหยุดทานเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อดูว่า อาการ ของคุณดีขึ้นหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจแนะนำการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวันบ้าง เช่นการดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง งดสูบบุหรี่และออกกำลังกายให้มากขึ้น หากอาการยังไม่ดีขึ้นบางครั้งแพทย์อาจจะจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้

เขียนโดย นายแพทย์มานพ วิเศษฐ์ชัย

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการกว่า 15 ปีที่โรงพยาบาล ศิริราช ซึ่งก่อนหน้านี้นายแพทย์มานพได้เป็นแพทย์อาสาในระยะเวลาหนึ่ง นับว่าเป็นนายแพทย์คนหนึ่งที่มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และทุ่มเทในการทำงานมากคนหนึ่ง

Leave a Reply