ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศคืออะไร?

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (อีดี) คือความไร้ความสามารถในการแข็งตัวอย่างเพียงพอที่จะสามารถร่วมเพศได้  หรือบางครั้งเรียกว่าการไร้สมรรถภาพทางเพศ

แต่ในบางโอกาสการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องปกติ ผู้ชายหลายคนต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ในช่วงเวลาที่พวกเขามีความเครียด หลายครั้งการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และมันยังเป็นสัญญาณของอารมณ์หรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในสภาวะย่ำแย่ที่อาจควรได้รับการแก้ปัญหา

กำลังโหลด
Erectile Dysfunction
  Erectile Dysfunction

ทุกปัญหาทางเพศไม่ได้มีที่มาจากสภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเสมอไป การหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเพศชายประเภทอื่นๆยังรวมไปถึง

 • ภาวะการหลั่งเร็ว
 • ภาวะหลั่งช้าหรือไม่หลั่ง
 • การขาดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์
 • อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นอย่างไร?
 • คุณอาจมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศคุณมีอาการดังนี้เป็นปกติ
 • อวัยวะเพศแข็งตัวยาก
 • ไม่สามารถรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ขาดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์
 • อาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศรวมไปถึง
 • การหลั่งเร็ว
 • การหลังช้า

การไม่สามารถถึงจุดสุดยอดทางเพศได้คือการไร้ความสามารถในการบรรลุจุดสุดยอดทางเพศ ภายหลังจากการกระตุ้นทางเพศแล้ว  คุณควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีอาการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกว่าสองเดือนหรือมากกว่า แพทย์ของคุณจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นเกิดขึ้นจากอาการที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งควรต้องได้รับการรักษา

สาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ?

มีความเป็นไปได้หลายอย่างที่เป็นสาเหตุของภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งมีได้ทั้งภาวะทางอารมณ์หรือภาวะทางร่างกาย โดยสาเหตุปกติคือ

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความเสียหายที่เกิดจากมะเร็งหรือการศัลยกรรม
 • อาการบาดเจ็บต่างๆ
 • ภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • อายุมาก
 • ความเครียด
 • ภาวะวิตกกังวล
 • ปัญหาความสัมพันธ์
 • การใช้ยาเสพติด
 • การดื่มสุรา
 • การสูบบุหรี่

สภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังที่กล่าวมาหรือหลายสาเหตุร่วมกัน นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมคุณควรจะต้องปรึกษากับแพทย์ เพื่อที่จะได้จัดการหรือรักษาอาการทางแพทย์ที่ได้กล่าวมา

สาเหตุของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ?

การแข็งตัวของอวัยวะเพศเกิดจากการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่อวัยวะเพศ การไหลเวียนของเลือดนี้แล้วจะเกิดขึ้นจากความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือการสัมผัสโดยตรงกับเอาไว้ว่าเพศ

เมื่อผู้ชายเกิดความรู้สึกตื่นเต้นทางเพศ กล้ามเนื้ออวัยวะเพศของพวกเขาจะอ่อนตัว การออนตัวนี้จะช่วยเร่งให้การไหลเวียนของเลือดผ่านเข้าสู่แขนงหลอดเลือดองคชาต

กำลังโหลด

จะเข้าสู่ห้องทั้งสองในอวัยวะเพศที่เรียกว่าคอร์ปอรา คาเวอร์โนซา เมื่อเลือกถูกไหลเข้ามาจนเต็มทั้งสองห้องแล้วอวัยวะเพศจะเริ่มแข็งตัว การแข็งตัวนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อกล้ามเนื้ออ่อนตัวและเลือดที่ข้างอยู่นั้นสามารถไหลกลับออกไปผ่านเส้นเลือดอวัยวะเพศ

ภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าในระดับใดของกระบวนการการแข็งตัวก็ตาม ตัวอย่างเช่นแขนงหลอดเลือดองคชาติอาจได้รับความเสียหายจนทำให้ไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเหมาะสมที่จะทำให้เลือดสามารถไหลเข้ามาได้

อายุส่งผลต่อการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้อย่างไร?

ชายชาวอเมริกันมากกว่า 30 ล้านคน ประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยโรคเบาหวานและโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและไตแห่งชาติ ระบุว่าความเสี่ยงของการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นตามอายุ การเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศส่งผลต่อ

 • ชายที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ร้อยละ 12%
 • ชายที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22%
 • ชายที่อายุ 70 ปีหรือมากกว่าขึ้นไป ร้อยละ 30%

แม้ว่าความเสี่ยงของการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณอายุมากขึ้น เป็นเรื่องยากขึ้นที่คุณจะสามารถแข็งตัวในอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่า การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ โดยปกติแล้วหากคุณมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากขึ้นเท่านั้น

ภาวการณ์หย่อนสมรรถภาพทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้กับชายที่ยังมีอายุน้อยเช่นกัน หวนการศึกษาในปี 2013 พบว่าหนึ่งในสี่ของชายที่ขอรับคำปรึกษาเพื่อรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ   มีอายุต่ำกว่า 40 ปี นักวิจัยว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างมากระหว่างการสูบบุหรี่และการใช้ยาผิดกฎหมายกับการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ชายที่อายุต่ำกว่า 40 ปีมากกว่าชายที่อายุมากกว่า นี่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตคือสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศในหมู่ชายอายุน้อย

จากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลของรีเสิร์ชทรัสต์ เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายอายุต่ำกว่า 40 ปี พบว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กว่า 41% ของชายทั้งหมดที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ภาวะโรคเบาหวานนั้นเป็นอีกสาเหตุความเสี่ยงหนึ่งที่นำไปสู่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้มีชายอายุต่ำกว่า 40 ปีมีอัตราร้อยละ 27%

จะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศ?

แพทย์ของคุณจะถามคำถามเกี่ยวกับอาการและประวัติทางสุขภาพของคุณ แพทย์ของคุณอาจให้คุณทำแบบทดสอบที่จะบ่งชี้ว่าอาการของคุณนั้นเกิดจากสาเหตุใด คุณควรจะรู้ว่าการทดสอบทางกายภาพนั้นแพทย์ของคุณจะรับฟังชีพจรหัวใจและปอด รวมถึงความดันโลหิต และตรวจถุงอัณฑะพร้อมอวัยวะเพศ แพทย์อาจแนะนำให้คุณตรวจทวารหนักเพื่อตรวจสอบ ต่อมลูกหมากของคุณ นอกจากนี้คุณยังต้องตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อหาอาการอื่นๆ

การทดสอบ องคชาตแข็งตัวขณะหลับ (เอ็นพีที)

การทดสอบการแข็งตัวขององคชาตขณะหลับนั้นใช้เครื่องมือขนาดย่อมทำงานด้วยไฟฟ้าสวมเข้ากับอวัยวะของคุณขณะที่คุณนอนหลับ เครื่องมือนี้จะชี้วัดคุณภาพการแข็งตัวขณะนอนหลับและเก็บสะสมข้อมูลซึ่งเหตุจะสามารถเข้าถึงได้ภายหลัง  ซึ่งแพร่จะได้ใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานของอวัยวะเพศของคุณและสภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การแข็งตัวขององคชาตขณะนอนหลับ คือการแข็งตัวขององคชาตขณะที่คุณกำลังนอนหลับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของอวัยวะเพศสุขภาพดี

วิธีการรักษาใดบ้าง?

การรักษาภาวะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิดขึ้น คุณอาจต้องรับการรักษาแบบผสมผสาน รวมไปถึงการใช้ยา การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือการบำบัด

ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แพทย์ของคุณอาจสั่งจ่ายยาที่ช่วยบรรเทาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คุณอาจจะต้องใช้ยาหลายตัวก่อนจะทราบได้ว่ายาชนิดใดได้ผลต่อตนเองที่สุด ยาทั้งหลายต่อไปนี้อาจมีผลข้างเคียงต่างๆมากมาย หากคุณมีอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ คุณสามารถปรึกษาแพทย์ซึ่งอาจจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับยารักษาตัวอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปได้

ยาดังต่อไปนี้จะช่วยให้เลือดไหลเข้าสู่องคชาตเพื่อรักสาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • alprostadil (Caverject) อัลพรอสทาดิล (คาเวอร์เจ็ค)
 • avanafil (Stendra) อวานาฟิล (สเทนดรา)
 • sildenafil (Viagra)ซิลดีนาฟิล (ไวอากร้า)
 • tadalafil (Cialis)ทาดาลาฟิล (เซียลิส)
 • testosterone (Androderm)เทสทอสเทอโรน (อันโดรเดิร์ม)
 • vardenafil (Levitra)วาร์ดีนาฟิล (เลวเทรา)

การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สำหรับชายบางคนการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติจะช่วยรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โปรดปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนที่จะใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรใดๆ

คุณควรต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้ออาหารเสริม หรือสมุนไพรต่างๆ มีหลายยี่ห้อที่ไม่ได้ทำตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าพวกมันอาจมีส่วนผสมเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารเสริมทางออนไลน์

สมุนไพรและอาหารเสริมดังต่อไปนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลของโชว์ทรัสต์ ว่าสามารถรักษาอย่างหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ดี

 • L-arginine แอลอาร์จีนีน
 • DHEA ดีเฮชอีเอ
 • Ginseng โสม
 • Yohimbe โยฮิมเบ
 • Asparagus racemosus แอสปารากัส ราเซโมสัส

Talk therapy การพูดคุยบำบัด

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีดังนี้

 • Stress ความเครียด
 • Anxiety ความกังวล
 • post-traumatic stress disorder (PTSD) ภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (พีทีเอสดี)
 • depression ความสะเทือนใจ

ถ้าคุณต้องประสบกับปัจจัยทางจิตที่ส่งผลต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คุณจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยบำบัด ซึ่งการบำบัดนี้จะช่วยให้คุณจัดการสุขภาพจิตได้ คุณจะต้องพูดคุยกับนักจิตบำบัดหลายครั้งและนักจิตบำบัด จะช่วยจัดการสิ่งต่างๆ อาทิ ปัจจัยความเครียดอย่างหนักหรือความวิตกกังวล , ความรู้สึกทางเพศ หรือ ความขัดแย้งภายในจิตใต้สำนึกที่จะส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของคุณ

หากการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณ คุณอาจพิจารณาปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์  การให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์จะสามารถช่วยคุณให้คุณเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคู่รักของคุณได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณ

การรักษาทางเลือก

หากการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณเกิดจากความเครียด โยคะและการนวดอาจช่วยให้คุณผ่อนคลายได้

การนวดกษัย

ผู้ชายบางคนเลือกใช้การนวดบำบัดที่เรียกว่าการนวดกษัย หมอนวดจะนวดบริเวณเนื้อเยื่อรอบๆขาหนีบ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ไหลเข้าสู่องคชาตของคุณ แต่ก็มีการศึกษาอย่างจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยการนวดลักษณะนี้

การฝังเข็ม

จากข้อมูลของเฮลทรัสต์ การฝังเข็มอาจช่วยรักษาอาการทางจิตที่เกี่ยวกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แม้ว่าการศึกษาจะยังคงมีอยู่อย่างจำกัดและยังไม่ได้ข้อสรุป คุณอาจจะลองรักษาด้วยวิธีนี้ซักสองสามครั้งก่อนจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องเลือกนักฝังเข็ม ให้เลือกใช้บริการนักฝังเข็มที่ได้รับใบรับรองที่ใช้เข็มประเภทใช้แล้วทิ้ง และปฏิบัติตามข้อแนะนำขององค์การควบคุมอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ในการกำจัดเข็มและการทำความสะอาด

การออกกำลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

การศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มชายจำนวน 55 คนพบการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการทำงานขององคชาต ภายหลังการออกกำลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นเวลาสามเดือน และกว่าร้อยละ 40 ของชายกลุ่มนี้มีกลไกการแข็งตัวขององคชาตกลับมาดีดังเดิมภายหลังการออกกำลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้เป็นเวลาหกเดือน

การฝึกขมิบนั้นเป็นการฝึกที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้ และนี่คือวิธีว่าคุณจะทำมันอย่างไร

หาตำแหน่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของคุณ การจะหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้ ให้ลองกลั้นปัสสาวะขณะอยู่ระหว่างการปัสสาวะ กล้ามเนื้อที่คุณใช้ในการกลั้นปัสสาวะนี้คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน และอัณฑะของคุณจะยกขึ้นเมื่อคุณเกร็งกล้ามเนื้อส่วนนี้

เมื่อคุณรู้ว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่ตรงไหน ให้เกร็งส่วนนั้น 5 ถึง 20 วินาที จากนั้นค่อยคลายตัว

ให้ทำเช่นนี้ 10 ถึง 20 ครั้งต่อรอบ และทำสามถึงสี่รอบต่อวั

การเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตและควบคุมอาหาร

แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีอาจช่วยป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและในบางสถานการณ์อาจช่วยยับยั้งอาการได้

 • ออกกำลังกายเป็นปกติ
 • รักษาความดันเลือดให้อยู่ในระดับต่ำ
 • กินอย่างสมดุล, ควบคุมสารอาหาร
 • รักษาน้ำหนักให้สุขภาพดี
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
 • ลดความเครียด

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือด ดังนั้นการรักษาการไหลเวียนของเลือด

ในการออกกำลังกายและการคุมอาหารเพื่อสุขภาพจะช่วยลดความเสี่ยงการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

เปลี่ยนยารักษาของคุณ

บางกรณียาที่ใช้รักษาโรคอื่นของคุณอาจเป็นสาเหตุของการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยารักษาต่างๆที่คุณใช้อยู่และสอบถามว่าผลข้างเคียงที่ยาเหล่านี้มีผลต่ออาการหย่อนสมรรถภาพของคุณหรือไม่ และมียาตัวอื่นที่คุณสามารถใช้ทดแทนได้หรือเปล่า

อย่าหยุดใช้ยาจนกว่าจะได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนี้รักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

ในหลายกรณี คุณสามารถบรรเทาอาการของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ ยาหลายประเภทและการรักษาหลายรูปแบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนั้นมีให้เลือกใช้  เช่น เครื่องปั๊มอวัยวะเพศรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือห่วงรัดอวัยวะเพศรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ช่วยบรรเทาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ชั่วคราว ที่จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินกิจกรรมทางเพศต่อได้

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นเป็นอาการปกติและอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ปรึกษาอาการของคุณกับแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อหาสาเหตุและเริ่มวางแผนการรักษาได้

[ABTM id=1106]

เกี่ยวกับผู้แต่ง


Leave a Reply