ถาม-ตอบ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ถาม-ตอบ
Bookmark and Share
ถาม-ตอบ แสดงทั้งหมด   
1. ข้าพเจ้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้านั้นจะได้รับความคุ้มครอง? แสดง   
2. ข้าพเจ้าจะเบิกค่าสินไหมชดเชยได้อย่างไร? แสดง   
3. ข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองจาก บูพา ประกันสุขภาพ ทุกๆ แห่งในโลกหรือไม่? แสดง   
4. ข้าพเจ้าจะเบิกเคลมจากการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศได้อย่างไร? แสดง   
5. หากข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางไปในที่กันดาร? แสดง   
6. ข้าพเจ้าจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง? แสดง   
7. การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน แสดง   
8. การรักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง แสดง   
9. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล แสดง   
10. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก - เลือกซื้อ แสดง   
11. ความคุ้มครองสูติกรรม - เลือกซื้อ แสดง   
12. ความคุ้มครองความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน - เลือกซื้อ แสดง   
13. อะไรที่ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง? แสดง   
ติดต่อบูพา
สอบถามข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะ ร้องเรียน และติชม โทรมาพูดคุยกับเรา
ได้ที่
0 2232 8666
ให้บูพาติดต่อกลับ