hit counter
ทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานดีอย่างไร?
  • ช่วยลดอัตราการลาป่วยของพนักงาน
  • เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความน่าทำงานขององค์กร
  • ลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ
         อ่านเพิ่มเติมทำประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานดีอย่างไร
 
 
ทำไมต้องบูพา?
  • บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
  • บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
  • บูพามีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมต้องบูพา?
 

แผนประกันสุขภาพพนักงานของบริษัท
Bupa แผนประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานบริษัท
แผนประกันสุขภาพพนักงานของบริษัท
ประกันสุขภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายสำหรับองค์กรในทุกขนาดที่ต้องการสวัสดิการสำหรับพนักงาน
 
ดูทั้งหมด

แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Employee, We Care)
Bupa แผนประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานบริษัทขนาดเล็ก
แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Employee, We Care)
แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองพนักงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-50 คน

 
ดูทั้งหมด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
Bupa ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
เครือข่ายสถานพยาบาล
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายของบูพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 
ดูทั้งหมด

 
สุขภาพในที่ทำงาน
Bupa สุขภาพในที่ทำงาน
ความเครียดที่เกิดจากการทำงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากการทำงาน
การคลายเครียดในที่ทำงาน
เรียนรู้วิธีการผ่อนคลาย โดยเฉพาะในที่ทำงาน
การจัดการกับความโกรธ
วิธีการจัดการกับความโกรธ
ดูทั้งหมด