• รายละเอียดการเดินทาง
  • เลือกแผนความคุ้มครอง
  • ข้อมูลผู้เดินทาง
  • ยืนยันข้อมูล
  • ชำระเงิน
เลือกประกัน ในแบบของคุณ
  • ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ หรือสิ้นสุดเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย สามารถซื้อได้สูงสุดครั้งละ 10 ท่าน
  • ความคุ้มครองการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งระยะเวลาคุ้มครองแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน สามารถซื้อได้ครั้งละ 1 ท่าน
ดำเนินการต่อ >
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.
ดำเนินการต่อ >
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.