เลือกประกัน ในแบบของคุณ
 • ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ระบุบนหน้าตารางกรมธรรม์ หรือสิ้นสุดเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย สามารถซื้อได้สูงสุดครั้งละ 10 ท่าน
 • ความคุ้มครองการเดินทางเข้าออกประเทศไทยแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งระยะเวลาคุ้มครองแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน สามารถซื้อได้ครั้งละ 1 ท่าน
ดำเนินการต่อ >
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.
ดำเนินการต่อ >
Best viewed with IE 9.0, Safari 7.0,
Firefox 30.0, Chrome 36.0 or under.

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท

 • ให้ความคุ้มครองทั่วโลก

 • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง

 • ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกบูพาทั่วโลก

 • ชำระค่าเบี้ยได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิตในการซื้อทุกช่องทาง

 • คืนเงิน 100 %เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า

 • เช็คเคลม ค้นหากรมธรรม์ เปลี่ยนวันเริ่มเดินทางได้เอง

ความคุ้มครอง อิลิท พารากอน ไทเทเนียม โกลด์พลัส ซิลเวอร์พลัส
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000
ค่าห้องและค่าอาหาร
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน
10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์**
USD 1M USD 1M USD 1M USD 1M None
สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์
 • อิลิท

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ5,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล2,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • พารากอน

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ4,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • ไทเทเนียม

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ3,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • โกลด์พลัส

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ2,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล1,000,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน10,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**USD 1M

 • ซิลเวอร์พลัส

  ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ1,000,000

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล500,000

  ค่าห้องและค่าอาหารรวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน8,000

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์**None

 • สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
  **กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์

คำถามที่พบบ่อย

 • เงื่อนไขทั่วไปในการขอทำประกันการเดินทางบูพา
  • - กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 เดือน – 70 ปี
  • - ผู้เอาประกันภัยจะต้องออกเดินทางจากประเทศไทยและจะต้องกลับเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น
 • ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศ
  • - ท่านสามารถเข้ารับรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไข้นอกหรือคนไข้ใน โดยการสำรองจ่ายไปก่อน ทำการ เก็บใบรับรองแพทย์และใบเสร็จตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
  • - กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ โทรแจ้งที่เบอร์ 023058470 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์คืออะไร
  คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครองดังนี้
  • - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาล
  • - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้น ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
  • - บริการเคลื่อนย้ายศพ ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
 • ถ้ามีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง จะขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่
  ไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ทางบริษัท จะให้สิทธิลูกค้า 1 ครั้งในการเก็บสิทธิ์การเดินทางได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อมีแผนการเดินทางอีกครั้งลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อออกกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่เริ่มต้นคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์ อย่างน้อย 1 วัน
 • ข้อยกเว้นหลักของประกันการเดินทางคืออะไร
  • - อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
  • - การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
  • - การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
  • - การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
  • - กีฬาเสี่ยงภัย เช่นกีฬาฤดูหนาว สกี เจ็ทสกี ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์
  • - การรักษาฟัน
 • การขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องเลือกแบบประกันที่มีความคุ้มครองอย่างไร และต้องเลือกแผนใด
  แผนประกันที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีความคุ้มครองดังนี้
  • - วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
  • - ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
  • - ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย
  โดยแผนประกันของบูพา ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ โกลด์พลัส, ไทเทเนียม, พารากอน และ อีลิท